SEXMÄNNINGEN

Danstyp Polka
Ursprungsland Sverige
Musik Engelska (eller livlig polka)
Koreografi
Fattningar Valsfattning, dubbel handfattning
Steg Gångsteg, polkasteg (druffsteg)
Utgångsställning Parvis i öppen ring, valsfattning, båda vända i dansriktningenTakt 1-8
Sexton gångsteg i dansriktningen

Takt 9-16
Valsfattning, omdansning medsols, åtta polkasteg (druffsteg)

Takt 17-24
Dubbel handfattning, dam med ryggen i dansriktningen
Åtta polkasteg (druffsteg) i dansriktningen (damen backar)

Takt 25-32
Sexton gångsteg enligt nedan
Kavaljer: Sätter i vänster fot, samtidigt görs en handklapp i egna händer och vänder ett varv motsols till dam bakom, tag valsfattning med nya damen och gå takterna ut i dansriktningen (från handklappen, totalt sexton gångsteg)
Dam: Vänder ett halvt varv medsols, möter ny kavaljer och tar valsfattning, gå takterna ut i dansriktningen (totalt sexton gångsteg)

Dansen börjar om från Takt 9
(Takterna 1-8 dansas alltså endast när dansen börjar)


Upptecknad och filmad den 8/5 1977 i Fåglum