SHORTCAKE

Danstyp Schottis
Ursprungsland USA
Musik Shortcake, Grenn 14012
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, dubbel handfattning, sluten fattning
Steg Se beskrivningen nedan
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattningTur A
(16 takter á 4 taktdelar)
Takt 1
Med hopp på inre foten sätts ytterfotens klack snett framåt utåt i golvet (-1), ett jämfotahopp (-2).
Upprepas med andra foten (3-4).

Takt 2
Båda hälarna förs utåt och tillbaka två gånger (5-8).

Takt 3-4
Fyra långsamma steg framåt med början på yttre foten (1-8).

Takt 5-8
Upprepa takterna 1-4 och sluta vända mot varandra med dubbel handfattning (kavaljer med ryggen mot ringens mitt).

Takt 9-10
Sidsteg i dansriktningen, ytterfot åt sidan (-1) andra foten intill (-2) ytterfot åt sidan (-3) andra foten tåstöd intill (-4).
Upprepas åt motsatt håll (5-8).

Takt 11-12
Medan kavaljer går fyra lugna steg framåt i dansriktningen snurrar dam runt två varv medsols under kavaljers upplyfta arm.

Takt 13-14
Upprepa takterna 9-10

Takt 15-16
Upprepa takterna 11-12, men dam snurrar endast ett varv medsols varefter paret slutar vända i dansriktningen med enkel handfattning.

Tur B
(16 takter á 4 taktdelar)
Takt 1-2
Med början på yttre foten tas två fotombytessteg framåt (1-4, 5-8), sluta vända mot varandra.

Takt 3
Byt handfattning (till kavaljers vänster, dams höger) och tag ett sidsteg i dansriktningen (1-2), vänd från varandra samtidigt som de förenade händerna förs framåt mot dansriktningen och den nya ytterbenet förs utåt bakåt i dansriktningen och dess fot gör en touche i golvet bakom den andra foten (3-4) (se på tåstödjande foten).

Takt 4
Byt handfattning igen och för armarna åt motsatt håll, vänd helt om mot varandra och sväng det andra benet (åt motsatt håll) snett bakåt till tåstödjande (5-8) (se på foten).

Takt 5-6
Upprepa takterna 1-2

Takt 7-8
Upprepa takterna 3-4 och sluta i sluten fattning (kavaljer med rygg mot ringens mitt).

Takt 9-10
Kavaljer börjar med vänster och dam med höger fot. Sidsteg i dansriktningen (-1), andra foten sätts intill med tyngdöverföring (-2), steg framåt för kavaljer och bakåt för dam (-3), paus (-4).
Upprepas med sidsteg åt motsatt håll men steg bakåt för kavaljer och framåt för dam.

Takt 11-12
Sidsteg i dansriktningen (kavaljer vänster, dam höger) (1-2), andra foten dras intill (3-4).
Upprepas åt motsatt håll.

Takt 13-16
Takterna 9-12 upprepas, sluta med öppen fattning vända motsols.

Turordning: A+A+B+B+A+A och som avslutning upprepas takterna 1-2 (taktdelarna 1-8) varpå paret tar två långsamma steg framåt (1-4), vändning mot varandra (5-6), och komplimang (7-8).

På senare år har en enklare variant av dansen börjat förekomma där man dansar i turordningen A+B+A+B+A+B etc. så länge musiken varar.

Beskrivningen hämtad från "Danser från när och fjärran".