SICK-SACK SCHOTTIS FRÅN HEDE

Danstyp Schottis
Ursprungsland Sverige
Musik Schottis "gammal" (Schottis från Härjedalen  i långsamt tempo)
Koreografi
Fattningar I schottissteg framåt: Kavaljeren fattar med sin högra hand ovanifrån om damens vänstra hand. Kavaljerens arm framför damens. Dessa händer hålles i midjehöjd och något framåt. Ytterhänderna hängande.
I sick-sack: Hängande armar.
I omdansning: Kavaljer fattar med sin högra hand damens vänstra hand bakom damens rygg. Kavaljerens vänstra hand fattar damens högra hand bakom kavaljerens rygg.
Steg Schottissteg (tas med hela foten i golvet utom på å-4 då de dansande sviktar till),
Gångsteg med svikt (tas med hela foten i golvet utom på å-2 och å-4 då en svikt utföres)
Utgångsställning Parvis i öppen ring, fattning enligt beskrivning ovan i schottissteg framåt

Räkna 1-å, 2-å, 3-å, 4-å på varje takt.
I schottisstegen har de dansande hela tiden ansiktet i dansriktningen.Schottissteg framåt Takt 1-3
Tre schottissteg i dansriktningen

Sick-sack Takt 4
Ett schottissteg där dam och kavaljer byter plats. Kavaljeren dansar framför damen med ryggen mot henne

Takt 5
Kavaljer:
Ett schottissteg bakåt, snett åt vänster
Dam: Ett schottissteg framåt, snett åt höger

Takt 6
Kavaljer:
Ett schottissteg framåt
Dam: Ett schottissteg framåt, fortsätter snett åt höger

Takt 7
Kavaljer:
Ett schottissteg framåt
Dam: Ett schottissteg framåt, ytterligare snett åt höger

Takt 8-10
Upprepa takt 4-7

 

Omdansningen Gångsteg med svikt enligt beskrivning ovan (snoasteg). Kavaljeren börjar med vänster och damen med höger fot. Svikten på å och klacken åter i golvet på 2 och 4.

 

Utförande Man varierade fritt mellan sick-sack och omdansning med- och motsols. Ibland förekom en handklapp av både dam och kavaljer omedelbart före omdansningen.

 

Meddelare Lydia Olofsson f. 1896 i Hede, Anna Larsson f. 1895 i Bruksvallarna.
Lydia Olofsson var 16 år då hon lärde dansen av Sigrid Persson f. Saxvall. Denna dog 1970, 94 år gammal.
Upptecknad i Hede, Härjedalen 19/7 1971 av Göran och Inger Karlholm, Oviken.

"Sick-Sack schottis från Hede" var diplomdans vid polskemärkesuppdansningen 1992


Se även Schottis från Hede