SILLARUMPA

Danstyp Polka
Ursprungsland Sverige
Musik
Koreografi
Fattningar Valsfattning (i hela dansen)
Steg Hoppsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, valsfattningTakt 1-2
Fyra hoppsteg i sidled, i dansriktningen. På fjärde steget svänges det fria benet i kors framför det andra

Takt 3-4
Upprepa takt 1-2 mot dansriktningen

Takt 5
Två hoppsteg i sidled, i dansriktningen. På andra steget svänges det fria benet i kors framför det andra

Takt 6
Upprepa takt 5 mot dansriktningen

Takt 7-8
Omdansning, fyra hoppsteg

Takt 9-12
Upprepa takt 5-8


Dansen börjar om