SILPINGEVALSEN

Danstyp Vals
Ursprungsland Sverige
Musik På Spelmannens bröllop, "Tingsryds Spelmanslag"
Koreografi Birgitta Hermansson, Silpingedansarna 2002
Fattningar Enkel handfattning, dubbel handfattning, kedja, valsfattning,
Steg Valssteg, sidsteg, bayousteg, vaggsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattning vända i dansriktningen


Tur 1

Takt 1-2
Två valssteg i dansriktningen

Takt 3-4
Dubbel handfattning, två sidsteg i dansriktningen

Takt 5-6
Dubbel handfattning, två sidsteg mot dansriktningen

Takt 7-8
Enkel handfattning, två valssteg mot dansriktningen
 

Tur 2   Takt 9-12
Kedja till fjärde, fyra valssteg

Takt 13-14
Valsfattning, två bayousteg (i dansriktningen, mot dansriktningen)

Takt 15-16
Valsfattning, omdansning medsols, två valssteg
 

 
Tur 3   Takt 17
Valsfattning, ett vaggsteg in mot mitten (kavaljer backar)

Takt 18
Valsfattning, ett vaggsteg tillbaka (damen backar)

Takt 19-20
Valsfattning, omdansning medsols, två valssteg

Takt 21-24
Upprepa takt 17-20


Dansen börjar om