SJÖSALAVALS

Danstyp Vals
Ursprungsland
Musik Vals
Koreografi
Fattningar Ringfattning, enkel handfattning, enkel midjefattning (schottisfattning), dubbel midjefattning
Steg Valssteg
Utgångsställning Parvis i sluten ring

Både dam och kavaljer börjar på vänster fot

 

Del 1 Takt 1-4
Fyra valssteg mot dansriktningen (ringen rör sig medsols)

Takt 5-8
Enkel midjefattning, omdansning, fyra valssteg medsols (två varv, damen dansar baklänges)

Takt 9-16
Upprepa takt 1-8 men avsluta omdansningen vända i dansriktningen
 

Del 2 Takt 17-20
Enkel handfattning, fyra valssteg runt var för sig (kavaljer motsols, dam medsols)

Takt 21-24
Kavaljer tar dubbel midjefattning, dam håller båda händerna i kjolen, omdansning medsols, fyra valssteg (två varv)

Takt 25-32
Upprepa takt 17-24

Dansen börjar om