SKÅNINGEN eller STOPPEN

Danstyp Polka
Ursprungsland Sverige, Skåne (Kristianstad, Villands härad)
Musik Skåningen
Koreografi
Fattningar Polkafattning
Steg Polkasteg, markering
Utgångsställning Parvis i öppen ring, polkafattningTakt 1-7
Omdansning medsols, sju polkasteg (sex och ett halvt varv)

Takt 8
"Stopp och vila". Paret stannar med markering och vilar ut på takten. (Kavaljeren, som står med ansiktet mot ringens mitt, gör markeringen med höger fot, damen gör markeringen med vänster fot)

Takt 9
Omdansning motsols, ett polkasteg (ett halvt varv)

Takt 10
"Stopp och vila". Paret stannar med markering och vilar ut på takten. (Kavaljeren, som står med ryggen mot ringens mitt, gör markeringen med vänster fot, damen gör markeringen med höger fot)

Takt 11
Omdansning medsols, ett polkasteg (ett halvt varv)

Takt 12
"Stopp och vila". Paret stannar med markering och vilar ut på takten. (Kavaljeren, som står med ansiktet mot ringens mitt, gör markeringen med höger fot, damen gör markeringen med vänster fot)

Takt 13-15
Omdansning motsols, tre polkasteg (ett och ett halvt varv)

Takt 16
"Stopp och vila". Paret stannar med markering och vilar ut på takten. (Kavaljeren, som står med ryggen mot ringens mitt, gör markeringen med vänster fot, damen gör markeringen med höger fot)

Anm: Efter "stopp och vila" börjar alltid polkaomdansningen med den fot med vilken markeringen i föregående takt gjorts.


Upptecknad av fru L. Tiger, född Wetter, Kristianstad

Med all sannolikhet har Stoppen / Skåningen även dansats med förändring av dansriktningen. Efter varje stopp ändras dansriktningen i danssalen, och varje omdansning börjas med samma fot, kavaljeren med vänster och damen med höger, liksom markeringarna som kavaljeren alltid utför med höger fot och damen med vänster fot

Text till Skåningen
Du skåning, du skåning,
i morgon får du äta gröt
och doppa den i honung
så du blir tjock och fet
Och när jag säga stopp,
så får du hålla opp.
Tra lalalala lala lala
lala lala stopp.

En variant till denna dans är Berlinskan som dansas i tretakt.