SKANÖRS BLANDNING

Danstyp Snoa
Ursprungsland
Musik Valfri polka eller snoamelodi (t. ex. Börges Minutsnoa av B. Tønnesen)
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, valsfattning
Steg Gångsteg, polkasteg, fotombytessteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattning, vända i dansriktningenTakt 1-2
Tre gångsteg + ett tådopp i dansriktningen

Takt 3-4
Enkel handfattning, tre gångsteg + ett tådopp baklänges, mot dansriktningen

Takt 5-6
Ingen fattning, fyra gångsteg, ett varv runt var för sig, avsluta med ett handklapp ("parisersväng", kavaljer motsols, dam medsols)

Takt 7-8
Upprepa takt 5-6 åt motsatt håll men avsluta med handklapp med båda händerna, mot varandras händer

Takt 9-10
Valsfattning, båda vända i dansriktningen, två fotombytessteg i dansriktningen

Takt 11-12
Valsfattning, kavaljer med ryggen mot ringens mitt, fyra sidsteg i dansriktningen enligt mönster: Sida - bakom - sida - framför

Takt 13-14
Valsfattning, omdansning medsols, två polkasteg (ett varv)

Takt 15-16
"Omvänd" enkel handfattning (kavaljers vänster, dams höger),
Kavaljer: Fyra gångsteg i dansriktningen
Dam: Fyra gångsteg med vridning ett varv medsols runt under kavaljers vänstra arm samt släpper fattningen och förflyttar sig fram i dansriktningen till nästa kavaljer

Dansen börjar om


Upptecknad i Skanör 1991 10 30

Se även Just Beacause Mixer och I Miss My Swiss