SKÅNSK PARISERPOLKA

 

Danstyp

Polka

Ursprungsland

Sverige

Musik

Polka eller snoa.

Koreografi

Manfred Frid, Hässleholm

Fattningar

Enkel midjefattning eller enkel handfattning, hambofattning.

Steg

Gångsteg, släpsteg, snoasteg

Utgångsställning

Parvis i öppen ring, vända mot varandra med händerna i sidorna. (Kavaljer vänster sida och dam höger sida i dansriktningen).


Tur 1 A

Takt 1-2
Fyra gångsteg ett varv runt var för sig, (kavaljer motsols, dam medsols)

Tur 1 B

Takt 3-4
Fyra gångsteg ett varv runt var för sig, (kavaljer motsols, dam medsols)

Tur 2

Takt 5-6
Enkel midjefattning eller enkel handfattning, två släpsteg (ytter fram, inner bakom, ytter fram, inner bakom) + två gångsteg i dansriktningen

Tur 3

Takt 7-8
Hambofattning, omdansning medsols, fyra snoasteg (två varv)


Dansen upprepas.Dansen gjordes i november 1998. Mycket lik pariserpolka.