SKÅNSK SNOA MED BYTE

Danstyp Snoa
Ursprungsland
Musik Snoa
Koreografi
Fattningar Gammal valsfattning
Steg Gångsteg, snoasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, gammal valsfattning

 

Takt 1-2
Fyra gångsteg i dansriktningen (främre händerna hålls fram)

Takt 3-4
Omdansning medsols, fyra snoasteg (två varv)

Takt 5-6
Släpp fattningen, fyra gångsteg runt var för sig (kavaljer motsols fram till nästa dam, dam medsols runt på stället)

Takt 7-8
Gammal valsfattning, omdansning medsols, fyra snoasteg (två varv med ny partner)

Dansen omtages från takt 5-6 och fortsätter så till musikens slutar

 

Dansen upptecknad av Olle Brusved