SKÄRGÅRDSFLIRT

Danstyp Vals
Ursprungsland Sverige
Musik Vals
Koreografi Olle Brusved, Billdal, Göteborg 1994 (redigerad 2005)
Fattningar Valsfattning, korsfattning framför, enkel handfattning enl. beskrivning nedan
Steg Valssteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, valsfattningTakt 1-8
Omdansning medsols, sex valssteg, släpp varandra och avsluta med två valssteg runt som i en parisersväng (kavaljer till vänster och dam till höger ett varv)

Takt 9-10
Korsfattning framför (höger hand i höger, vänster hand i vänster, vänster hand överst), två valssteg där paret byter plats, vända i dansriktningen, kavaljer går framför dam och under armarna

Takt 11-12
Korsfattning framför (höger hand i höger, vänster hand i vänster, vänster hand överst), två valssteg där paret byter plats tillbaka, dam vrider sig ett varv medsols under armarna, framför kavaljer

Takt 13-14
Enkel handfattning, höger i höger (släpp vänsterhänderna), två valssteg i dansriktningen där dam dansar ett varv runt medsols under armen

Takt 15-16
Enkel handfattning, kavaljers vänster i dams höger, två valssteg i dansriktningen där kavaljer dansar ett varv motsols under armen

Dansen börjar om