SKEPPARVALS

Danstyp Vals
Ursprungsland
Musik Långsam mazurka
Koreografi
Fattningar Enkel midjefattning, valsfattning
Steg Springsteg, valssteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel midjefattningTakt 1-2
Med början på ytterfötterna, fem "lätta" springsteg i dansriktningen
På sista taktdelen gör paret ett hopp på ytterfoten

Takt 3-4
Upprepa takt 1-2 men med början på innerfötterna och hopp på innerfoten

Takt 5-8
Valsfattning, omdansning medsols, fyra valssteg (två varv)

Dansen börjar om