SLADIL-POLKA

Danstyp Polka
Ursprungsland
Musik Sladilpolka (finns på Roger Mårtenssons "Lär dig dansa! Gillesdanser 6)
Koreografi
Fattningar Se beskrivning nedan
Steg Gångsteg, hurrasteg
Utgångsställning Parvis i ring, enkel handfattning. Två par vända mot varandra (Par 1 vänd i dansriktningen, par 2 vänd mot dansriktningen)

 

A Takt 1-2
Par 1 och 2 går åt sidan till vänster på fyra steg,

Takt 3-4
går sedan snett åt höger på fyra steg förbi varandra fram till nytt par. Komplimang till varandra

Takt 5-8
Par 1 och par 2 bildar ring och går åtta steg åt vänster tillbaka till plats, par 1 och par 2 återvända mot varandra

Takt 9-16
Upprepa takt 1-8
 

B Takt 17-18
Nu bildar par 2 port och par 1 går igenom på fyra steg (båda paren går framåt)

Takt 19-20
Nu bildar par 1 port, båda paren backar på fyra steg hem till plats, par 2 igenom.

Takt 21-24
Par 2 står stilla och klappar händer medan par 1 med överarmsfattning dansar runt medsols på åtta hurrasteg

Takt 25-32
Upprepas men nu bildar par 1 port först


Dansen börjar om