SLÄPSTEGEPOLKA

Danstyp Polka
Ursprungsland Sverige
Musik Polka
Koreografi Medlemmar i Släpstegarna (se upplysningar nedan)
Fattningar Enkel handfattning, valsfattning, polkafattning
Steg Gångsteg, galoppsteg, jämfotahopp, polkasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattningTur 1 Takt 1-8
Sexton gångsteg i dansriktningen
Tur 2 Takt 9-16
Valsfattning, sexton galoppsteg i dansriktningen
Tur 3 Takt 17-24
Ingen fattning, sexton jämfotahopp i dansriktningen med "hästklapp" på varje takt enligt följande:
På första taktdelen klappas höger hand i egen vänsterhand
På andra taktdelen klappas med höger hand på eget högerknä
På tredje taktdelen klappas vänster hand på eget vänsterknä
Tur 4 Takt 25-32
Polkafattning, omdansning medsols, åtta polkasteg

Dansen från början


Dansen är komponerad tisdagen den 12 april 1994 av medlemmar i Släpstegarna, Kullavik, vid en utflykt till Billdals Park. Dessa medlemmar var: Sandra Samuelsson, 10 år, Fredrik Gyllenhammar, 8 år, Victoria Lind, 10 år, och Linda Bergström, 9 år. Den är sedan nedtecknad av Kent Gyllenhammar, 37 år.
Vid tillfället var flera elever från ridskolan i Billdal ute och red i parken, vilket gav associationer till tur 3.