SLIMMINGEMAZURKA

Danstyp Vals
Ursprungsland
Musik Snabb vals eller sakta mazurka
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, I omdansningen: Kavaljers höger, dams vänster bak damens rygg. Damens höger i kavaljerens midja. Kavaljerens vänster bak damens nacke, kind mot kind
Steg Valssteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattningTur 1 Takt 1-4
Två valssteg i dansriktningen något från varandra och mot varandra
Två valssteg runt var för sig (kavaljer motsols, dam medsols)

Takt 5-8
Upprepa takt 1-4

Tur 2 Takt 9-16
Enkel handfattning, två valssteg i dansriktningen något från varandra och mot varandra
Omdansning med fattning som beskrives ovan, sex valssteg runt medsols

Dansen från början


MAZURKA FRÅN SLIMMINGE

Danstyp Vals
Ursprungsland
Musik Lugn mazurka eller vals
Koreografi
Fattningar  
Steg Valssteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattning

 

 

Tag ett valssteg från varandra och ett mot varandra

Parisersväng på två valssteg

Upprepa

Ett valssteg från varandra och ett mot varandra
Dam lägger sin högra hand på kavaljerens vänstra axel, kavaljer tar dubbel midjefattning om damen och tar med damens vänstra hand bakom hennes rygg

Omdansning vals, sex takter (tre varv)

Dansen upprepas från början tills musiken är slut


 

Ann-Marie Persson, Lomma har intervjuat äldre personer som berättat hur de dansade denna variant förr i tiden. Dansen skall dansas med tydliga valssteg och till en mycket lugn mazurka eller vals.
Denna beskrivning ar uppgjord efter hur dansen visats för Jan-Olof Stiller, Nödinge.