SLINGAN

Danstyp Snoa-polka
Ursprungsland Sverige
Musik Snoa eller polka
Koreografi Inger och Janne, Råtödansarna
Fattningar Enkel midjefattning, sluten fattning, enkel handfattning, kedja
Steg Gångsteg, snoasteg, polkasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel midjefattning, vända i dansriktningen


Tur 1

Görs 2 gånger
Två gångsteg i dansriktningen
Omdansning med sluten fattning, fyra snoasteg medsols (två varv)
Enkel handfattning, två gångsteg i dansriktningen

Byt sida på fyra gångsteg, damen bakom kavaljeren inåt (kavaljeren utåt) och vänd upp mot varandra ett halvt varv medsols, en komplimang mot varandra på sista takten (taktdelen, min anmärkning /TB)
Byt partner på fyra gångsteg, damen framåt i dansriktningen framför nya kavaljeren och kavaljer bakåt mot dansriktningen bakom nya damen och vänd upp mot varandra ett halvt varv motsols

 

Tur 2   Omdansning med sluten fattning
Sex snoasteg (tre varv) medsols runt och fyra polkasteg (två varv) medsols runt + två gångsteg, kavaljer i dansriktningen och damen ett halvt varv runt under kavaljerens vänstra arm (damens högra) så hon får ryggen i dansriktningen
Kedja: Damen mot dansriktningen och kavaljeren i dansriktningen
Höger i höger åtta gångsteg till nummer fyra (räkna ett på egen) damen är nu på insidan och kavaljeren på utsidan med vänster i vänster handfattning
Byt sida med bibehållen vänster i vänster handfattning på två gångsteg
Kedja: Damen i dansriktningen och kavaljeren mot dansriktningen
Vänster i vänster sex gångsteg till nummer tre (räkna ett på egen)

Börja om från början

 

 
    Beskrivningen är exakt avskriven från Råtödansarnas egen beskrivning med undantag för anmärkningen i tur 1/ TB