SMEDJAN

Danstyp Schottis
Ursprungsland Sverige
Musik Röysheimgamla (Reinlender), Stensgård & Midtliens Kvartett,
Nr: SMK 9702
Koreografi Conney Åcerclinth, Hovmantorp 1997 09 23
Fattningar Enkel midjefattning med ledig hand löst hängande, hög polskefattning
Steg Schottissteg, snoasteg, sidsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel midjefattning med ledig hand löst hängandeTur 1 Takt 1-16
Två schottissteg i dansriktningen, omdansning med hög polskefattning, fyra snoasteg.
Upprepas tre gånger.

Tur 2 Takt 17-32
Hög polskefattning i hela turen.
Ett schottissteg i sidled i dansriktningen.
En takts paus - över på innerfot.
Två snoasteg.
En takts paus - över på innerfot.
Åtta snoasteg.
Upprepas en gång.

Tur 3 Takt 33-48
Fyra sidsteg (sida - ihop) i dansriktningen (1å, 2å, 3å, 4å).
Tolv snoasteg.
Upprepas en gång.

Upprepa hela dansen en gång.
 
Se även Conneys egen beskrivning av Smedjan