SMILE-VALSEN

Danstyp Vals
Ursprungsland
Musik Vals
Koreografi
Fattningar Dubbel handfattning, valsfattning
Steg Dalsteg, valssteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, dubbel handfattning, kavaljer med ryggen mot ringens mittTur 1 Takt 1-4
Två dalsteg i dansriktningen för båda
Två valssteg runt från varandra (kavaljer motsols, dam medsols)

Takt 5-8
Upprepa takt 1-4

Tur 2 Takt 9-16
Dubbel handfattning, ett valssteg mot varandra, ett valssteg från varandra
Dam går under kavaljers vänstra arm och fram till nästa kavaljer på två valssteg
Kavaljer tar två valssteg på stället
Valsfattning, fyra valssteg runt med den nya partnern

Dansen börjar om.


Beskrivningen daterad "Parkdansen 1990"