SMYCKET

 
Danstyp Polka
Ursprungsland Sverige
Musik Skit på bit (Reet Petite), Radio Värmlands skiva "Vi jagar älg"
Koreografi Anders Petersson, Molkom
Fattningar Se varje tur
Steg Se varje tur
Utgångsställning Parvis i öppen ring, korsfattning, höger i höger framför damen, vänster i vänster bakom kavaljer, båda vända framåt i dansriktningen
       
Tur 1
(12 takter)
A Två fotombytessteg framåt, släpp högerhänderna, kavaljer går fyra steg runt ett varv motsols samtidigt som damen gör två fotombytessteg framåt.
B Kavaljer gör två fotombytessteg framåt samtidigt som damen går med fyra steg ett varv medsols under kavaljers och sin egen vänstra arm. 1B upprepas men kavaljer går under armen och damen dansar fotombytessteg framåt.
C Dubbel handfattning, ett bayousteg med och ett mot dansriktningen, parisersnurr på fyra gångsteg

 

(12 takter) Tur 1A, 1B och 1C upprepas en gång

 

Tur 2
(8 takter)
Valsfattning, fyra polkasteg runt, lika som Tur 1C

 

Tur 3
(12 takter)
Dubbel handfattning, åtta sidsteg i dansriktningen (sidan - bakom - sidan - framför osv)
Lika som tur 2

 

(12 takter) Tur 3 upprepas

 

Tur 4
(8 takter)
Lika som Tur 2

 

Tur 5
(4 takter)
Valsfattning, ett polkasteg, fyra snoasteg, ett polkasteg runt

 

Tur 6
(24 takter)
Lika som Tur 3

 

Tur 7
(8 takter)
Lika som Tur 2

 

Avslutning
(8 takter)
Lika som Tur 2, men i stället för en parisersnurr så avslutas dansen med att damen dansar under kavaljers vänstra arm på fyra steg och en lätt bugning mot varandra.

 

Inskriven som jag fått den från koreografen / TB