SMYGVALSEN

Danstyp Vals
Ursprungsland
Musik Långsam vals t.ex. If Those Lips med Anne Breen
eller Rose-Maries orkester
Koreografi
Fattningar Särskilt beskrivit
Steg Valssteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring med vänster i vänster hand i midjehöjd framför paret och höger i höger hand på damens höft, vända i dansriktningen.Takt 1-6
Ett valssteg framåt i dansriktningen, ett valssteg bakåt mot dansriktningen.
Två valssteg framåt i dansriktningen.
Ett valssteg framåt i dansriktningen, ett valssteg bakåt i dansriktningen.

Takt 7-8
Släpp varandra med vänsterhänderna.
Dam: Två valssteg i en båge utåt bakåt och möt kavaljer bakom med vänsterhanden.
Kavaljer: Två valssteg på stället och möter damen framför med vänsterhanden.

Takt 9-10
Bilda ring, där kavaljer har ryggen inåt mitten och dam utåt.
Ett valssteg framåt (mot varandra) och ett valssteg bakåt (från varandra)

Takt 11-12
Släpp varandra med vänsterhänderna och byt plats med egen partner på två valssteg, dam inåt i dansriktningen och kavaljer utåt mot dansriktningen.

Takt 13-14
Bilda ny ring, nu har kavaljer ryggen utåt och dam inåt mitten.
Ett valssteg framåt (mot varandra) och ett valssteg bakåt (från varandra).

Takt 15-16
Släpp varandra med högerhänderna.
På två valssteg skall dam framåt i dansriktningen till ny partner (den de håller i vänsterhanden) kavaljer gör sina valssteg på stället.
Båda vrider upp i dansriktningen och fattar även höger hand i höger.


Dansen upprepas.