SNEDSTEGETS MAZURKA

Danstyp Mazurka
Ursprungsland Sverige
Musik
Koreografi Ulla och Tage Josefsson, Vessigebro 1993
Fattningar Enkel handfattning, mazurkafattning
Steg Frykdalssteg, dalsteg, mazurkasteg?
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattning, damens höger hand i kavaljerens höger hand.Tur 1 Tre frykdalssteg framåt, dam dansar över till kavaljers vänstra sida.
Tre frykdalssteg framåt

Tur 2 Omdansning åtta steg med mazurkafattning.
På sista steget, dam under kavaljers höger arm.

Tur 3 Skånsk mazurka men med handfattning som i tur 1.

Tur 4 Samma som tur 3 men i springstegen dansas motsols.