SNOA

Danstyp
Ursprungsland
Musik Snoa eller polka i snabbt eller långsamt tempo.
Koreografi
Fattningar Enkel midjefattning och vid omdansningen hambofattning.
Steg Gångsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring. Enkel midjefattning.

Dansen utföres med lätta mjuka gångsteg, både i dansriktningen och i omdansningen. Hur många steg rakt fram eller i omdansning, avgör paret själv. Lämpligt är dock att promenera fyra steg i dansriktningen och fyra snoasteg i omdansningen, tills man kan dansen. Därefter kan man snoa hela dansen igenom om man så vill.


Grundregel.
För att underlätta omdansningen, 
sätt vänster fot vid utsidan av partnerns högra fot 
(gäller både dam och kavaljer). För att komma runt ett varv, 
utnyttjas två snoasteg.Beskrivningen på omdansningen gäller kavaljerens steg, 
dam börjar på motsatt fot.

Snoa dansas enbart med medsols vändning.

Takt     Taktdel
   1	1	Vänster steg med vridning ett halvt varv medsols.
	2	Höger steg med vridning ett halvt varv medsols.

   2	1	Vänster steg med vridning ett halvt varv medsols.
	2	Höger steg med vridning ett halvt varv medsols.

   3	1	O s v.


För att upphäva eventuell yrsel eller bara vila, släpp hambofattningen, 
tag enkel midjefattning och fortsätt med gångsteg i dansriktningen.