SNOASVINGEN

 
Danstyp Snoa
Ursprungsland Sverige
Musik Snoa
Koreografi Jan-Olof Stiller, Nödinge
Fattningar Enkel midjefattning, hög polskefattning
Steg Snoasteg, gångsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel midjefattning
       
Inledning Med enkel midjefattning, gå åtta steg tillsammans i dansriktningen
Omdansning, åtta snoasteg (fyra varv)
 
Tur 2 Enkel handfattning, en repris "svingen" (se Svingen)
 
Tur 1

Därefter går antingen dam eller kavaljer (dansledaren avgör vad som gäller lokalt) fyra steg fram till nästa partner, går fyra steg gemensamt
Omdansning, åtta snoasteg (fyra varv)
 

Börja om från tur 2 osv. tills musiken är slut !!
 
Detta är den beskrivning som skall gälla, glöm vad som övrigt sagts och skrivits / Jan-Olof Stiller
 
Inskriven som jag fått den från koreografen / TB