SNURREBOCKAHAMBO

Danstyp Hambo
Ursprungsland Sverige
Musik Hambo ("Hambostinta" eller "Knycket" med Rose-Maries orkester)
Koreografi Manfred Frid, Hässleholm
Fattningar Dubbel och enkel handfattning framför, valsfattning, enkel handfattning,  hambofattning, dubbel midjefattning
Steg Bayousteg, valssteg (tresteg), dalsteg, hamboomdansningssteg, snurrebockomsdansningssteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, dubbel handfattning, kavaljer med ryggen mot ringens mitt


Tur 1

Takt 1-8
Ett bayousteg i dansriktningen och ett emot, släpp kavaljers höger hand och dams vänster hand, kavaljeren snurrar på två valssteg ett varv motsols under damens högerhand. Upprepa bayoustegen och tag sedan två valssteg runt medsols med valsfattning.

Tur 2

Takt 9-16
Med enkel handfattning vända i dansriktningen tages två dalsteg, släpp fattningen, och på ett tresteg ska kavaljer snurra ett varv medsols för sig själv lite drivande i dansriktningen, samtidigt som damen tar indansningen för hambo lite nätt i dansriktningen, slut upp med hambofattning och dansa tre hamboomdansningar och avsluta med två tresteg. (Kavaljeren kan gärna börja snurra på sitt andra dalsteg för att underlätta att komma runt.)

Tur 3

Takt 17-24
Med enkel handfattning börjar kavaljeren att ta ett valssteg snett framför damen åt höger, samtidigt som damen gör sitt valssteg åt vänster, lyft upp händerna så kavaljer kan komma under, det andra valssteget tar herren snett bakåt åt vänster och damen sitt åt höger. Nu är man nästan tillbaka och här tas ett tresteg (indansning) och sedan fem snurrebocksomdansningssteg med dubbel midjefattning.

Dansen upprepas.

Dansen är gjord någon månad innan Sätila -98,  för där dansades den.