SNURREBOCKEN FRÅN JÄRVSÖ

Danstyp
Ursprungsland
Musik Snurrebocken. Särskilda melodier
Koreografi
Fattningar I polskan: Polskfattning, dock med den skillnaden att kavaljerens vänstra hand är knuten. Hans vänstra arm föres utanför och över damens högra arm. Kavaljerens knutna hand föres utåt i damens hägra armbågsveck.
I trestegen: (Olof Hammarstrands utförande) arm i arm och hängande armar.
I springstegen: (Lars Olssons och Astrid Bergströms utförande) håller kavaljeren höger arm om damens midja och damen håller vänstra armen på kavaljerens högra överarm. Kavaljerens vänstra och damens högra handflata mot varandra. Fingrarna hålles om motpartens hand.
Vid bugningarna: Hålles höfter fäst.
Steg
Utgångsställning De dansande stå i ring. Kavaljeren står med ryggen och damen med ansiktat mot mitten.

 

Tur 1 Utan försteg dansas polska från Järvsö sexton takter (1 - 8) (1 - 8)

 

Tur 2 Nu dansas antingen springsteg eller tresteg fyra takter motsols (i dansriktningen) med början på yttre foten (Se de olika fattningarna) (9 - 12)

 

Tur 3 Utgångsställning nu med höfter fäst.
Dam och kavaljer bugar mot varandra (13)
Kavaljeren vänder ett halvt varv motsols och damen vänder ett halvt varv medsols.
Dam och kavaljer bugar nu från varandra (14)
Kavaljeren vänder nu ett halvt varv medsols och damen ett halvt varv motsols.
Dam och kavaljer bugar nu återigen mot varandra (15)
(Vid vändning motsols trampas vänster, höger, vänster och vid medsols vändning höger, vänster, höger)

 

Tur 2 Upprepas (9 - 12)

Tur 3 Upprepas (13 - 15)


Dansen börjar sedan från början.

Meddelare Olof Hammarstrand f. 1887, Skestra, Järvsö.
Astrid Bergström f. 1908, Skestra, Järvsö.
Lars Olsson f. 1890, Uvås, Järvsö.

 

Upptecknad i Järvsö, Hälsningland den 27/5 1965 av Göran Karlholm, Myrviken.