SNURREBOCKSMAZURKA

Danstyp Mazurka
Ursprungsland
Musik
Koreografi
Fattningar Se beskrivning nedan
Steg Mazurkasteg, "snurrebocksteg"
Utgångsställning Parvis i öppen ring, vänsterhandsfattning
Tur 1 Takt 1-8
Åtta "öppna" mazurkasteg framåt i dansriktningen med lätt vridning mot och från varandra på varje steg.

Tur 2 Takt 9-16
Åtta "snurrebocksteg" runt i dansriktningen. Samtidigt som första "snurrebocksteget" påbörjas ändras fattningen så att paret fattar höger arm om livet på partnern genom att "gå in" ovanför de (fortfarande) sammanhållna vänsterhänderna.

Dansen börjar om med mazurkastegen.