SNURREHAMBO

Danstyp Hambo
Ursprungsland
Musik Hambo
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, hambofattning
Steg Dalsteg, tresteg hambosteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattningInledning Takt 1-7
Vanlig hambo (dalsteg, tresteg, hamboomdansning)

Takt 8
Släpp fattningen, ett tresteg ett varv runt, från varandra (kavaljer motsols med höger - vänster - höger fot, dam medsols med vänster - höger - vänster fot)


Takt 9
Enkel handfattning, ett tresteg på stället (kavaljer, vänster - höger - vänster fot, dam, höger - vänster - höger fot)

Takt 10
Enkel handfattning, "pannkaksvändning" mot varandra på ett tresteg (kavaljer medsols på höger - vänster - höger fot, dam motsols på vänster - höger - vänster fot)

Takt 11
Enkel handfattning, ett tresteg i dansriktningen (kavaljer, vänster - höger - vänster fot, dam höger - vänster - höger fot)

Takt 12-15
Hambofattning, omdansning, fyra hambosteg

Takt 16
Upprepa takt 8

Dansen upprepas från takt 9 och fortgår tills musiken slutar


Nedtecknad av Gretchen Johansson, Hällaryds Hembygdsgille, efter beskrivning av Kurt Hansson