SNURREVALS FRÅN HEDE

Danstyp Vals
Ursprungsland
Musik Vals
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, valsfattning, tät snoafattning
Steg Valssteg på hela foten
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattningTakt 1-2
Två valssteg i dansriktningen, något från varandra och mot varandra

Takt 3-4
Släpp fattningen, två valssteg, ett varv runt var för sig (kavaljer moturs, dam medurs)

Takt 5-6
Enkel handfattning, två valssteg i dansriktningen, något från varandra och mot varandra

Takt 7-10
Släpp fattningen, fyra valssteg, två varv runt var för sig (kavaljer moturs, dam medurs)

Takt 11-12
Enkel handfattning, två valssteg i dansriktningen, något från varandra och mot varandra

Takt 13-18
Släpp fattningen, sex valssteg, tre varv runt var för sig (kavaljer moturs, dam medurs)

Takt 19-24
Tät snoafattning, sex valssteg moturs i dansriktningen

Takt 25-32
Tät snoafattning, omdansning medurs, åtta valssteg (fyra varv)

Dansen börjar om

"Snurrevals från Hede" var diplomdans vid polskemärkesuppdansningen 1992

Se även "Snurrevals"