SOLFJÄDERN

Danstyp Hambo (ej stöthambo)
Ursprungsland
Musik Hambo
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, hambofattning
Steg Dalsteg, hamboomdansningssteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattningTur 1 Starttur (som ej återkommer)
Dalsteg från och emot, tre steg med nigning på första steget och vanlig hamboomdansningar och gå ur omdansningen med tre steg även där med nigning på första steget

Tur 2 Solfjäderturen
Kavaljerens steg:
Dalsteg från och emot, efter dalsteget mot pendlar vänster benet tillbaka och foten isättes kraftigt vinklad till vänster mot ringens mitt, benet böjt i knäleden, höger ben i kors över vänster och foten isättes mot dansriktningen, vänster fot tyngdöverföring vid sidan av höger fot och gå in i hamboomdansningen med vinklad högerfot

Damens steg:
Efter dalstegen pendlar höger fot tillbaka i kors bakom vänster och med kraften hämtad från höger fotblad och med korta steg vrider sig dam medsols, vänster - höger - vänster intill, möter upp kavaljer och går in i hamboomdansning

Paret går ur omdansningen med tre steg och nigning på första steget

Tur 3 Bytesturen
Dalsteg från och emot och kavaljer springer fram på tre steg till framförvarande dam och går in i vanlig hamboomdansning och ur med tre steg

Dalstegen och Solfjädern upprepas med samma dam, dalsteg och nytt byte o. s. v.


Sättet att efter dalstegen dansa i en båge bakåt har varierat. Kavaljer och dams ytterhänder har fattats bakom ryggen och fattningen bibehållits i bågen. Kavaljer har slagit med handen på höger klack i vändningen m m

De tre stegen poängteras i beskrivningen då det annars lätt händer att paren inte går framåt efter dalstegen och omdansningen.Dansen är här beskriven som en byteshambo, vilket oss veterligt inte gjorts tidigare
Dansen fungerar bäst med relativt vana dansare och i en rymlig lokal.
Britt och Börje Sköld, Östansjö, Viby folkdanslag.