SOLSÄTERPOLKA

 

Danstyp Polka
Ursprungsland Sverige
Musik Solsäterpolka av Pelle Caroll eller snabb polka - 10 x 8 takter
Koreografi Sollentuna Folkdansgilles Unga Seniorer 1993 11 13
Fattningar Ringfattning, valsfattning
Steg Polkasteg, gångsteg
Utgångsställning Parvis i sluten ring, ringfattning, alla vända mot ringens mitt


Både dam och kavaljer börjar med vänster fot

 

Tur 1 Takt 1-8, 1-8
Åtta polkasteg mot dansriktningen, vänd inåt (medsols), med ett handklapp, på ett polkasteg till stor ring vända utåt,
Alla börjar med höger fot: Sju polkasteg mot dansriktningen

 

Tur 2 a) Takt 1-8, 1-8. Görs tre gånger
Stor ring vända utåt, alla börjar med vänster fot
Två polkasteg mot dansriktningen, på nästa två polkasteg för kavaljeren sin dam från vänster till höger hand (till nästa kavaljer mot dansriktningen)
Kavaljererna tar stegen på stället

 

b) Stor ring vända utåt, alla börjar på vänster fot
Två polkasteg mot dansriktningen, på nästa polkasteg vänder damen upp mot kavaljeren till höger, paret tar valsfattning och vänder upp i dansriktningen,
en appell mot varandra med ytterfötterna

 

Tur 3 Takt 1-8, 1-8
Damen trampar om och börjar på höger fot, kavaljer med vänster fot
Valsfattning, omdansning medsols runt, sexton polkasteg, i dansriktningen (åtta varv)

 

Tur 4 a) Takt 9-16, 9-12. Görs två gånger
Valsfattning, vända inåt sida vid sida
Ett polkasteg inåt mitten, ett polkasteg tillbaka (baklänges utåt)
Två polkasteg utåt-inåt (bak-fram) med ytter- och innerfot
Dam: En parisersväng på två polkasteg, under sin egen högra och kavaljerens vänstra arm, framåt i dansriktningen till nästa kavaljer innanför kavaljererna
Kavaljer: Två polkasteg framåt-bakåt och hjälper damen att komma förbi
Valsfattning, vända inåt sida vid sida
Två gångsteg utåt-inåt (bak-fram) med ytter- och innerfot

 

b) Takt 13-16
Valsfattning, vända inåt sida vid sida
Ett polkasteg inåt mitten, ett polkasteg tillbaka (baklänges utåt)
Två gångsteg utåt-inåt (bak-fram) med ytter- och innerfot
Med bibehållen valsfattning vrider paret på nästa polkasteg upp så de står vända i dansriktningen och gör en kraftig appell med ytterfötterna (stamp i golvet)

 

Tur 5 Takt 1-8, 1-8. Görs fyra gånger
Valsfattning, omdansning medsols, tre polkasteg, i dansriktningen (ett och ett halvt varv)
Kavaljer: Ett polkasteg på stället
Dam: En snurr medsols på tre små steg under sin egen högra och kavaljers vänstra arm

Här är originalmusiken slut, dansen avslutas med att paren står vända utåt.
Används annan musik, börjar dansen om. Avsluta med att paren står vända utåt.

 

Dansen komponerad 1993 11 13 under en intern kurshelg på Solsäter. Kulturella Folkdansgillets hus. Dansen upptecknad av Gunilla Grönkvist (KFG).
Dansen vann första pris i Stockholms distrikts kompositionstävling i sällskapsdans 1995.

Ovanstående är en exakt avskrift från originalbeskrivningen / TB