SOMMARBLANDNING

Danstyp Mazurka
Ursprungsland
Musik Barvalappen med Ludgo-Pelles
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, valsfattning, dubbel handfattning, korsfattning framför
Steg Valssteg, sidsteg, tresteg, stamp
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattningTur A Takt 1-2
Två valssteg i dansriktningen - något från varandra och mot varandra

Takt 3-4
Dam: Två valssteg, ett varv medsols runt, under kavaljers högra arm
Kavaljer: Två valssteg i dansriktningen (följer damen)

Takt 5-6
Valsfattning, omdansning medsols, två valssteg (ett varv)

Takt 7-8
Enkel handfattning, kavaljers vänster, dams höger
Dam: Två valssteg, ett varv medsols runt, under kavaljers vänstra arm
Kavaljer: Två valssteg i dansriktningen (följer damen)

Takt 9-16
Upprepa takt 1-8

Takt 17-24
Upprepa takt 1-8

Takt 25-32
Upprepa takt 1-8

Tur B Takt 33-34
Dubbel handfattning, kavaljer med ryggen mot ringens mitt
Ett valssteg i sidled i dansriktningen
Ett valssteg i sidled mot dansriktningen

Takt 35-36
Två sidsteg i dansriktningen

Takt 37-38
Ett valssteg i sidled mot dansriktningen
Ett valssteg i sidled i dansriktningen

Takt 39-40
Två sidsteg mot dansriktningen

Takt 41-42
Enkel handfattning med höger i höger
Ett valssteg i dansriktningen
Ett valssteg mot dansriktningen

Takt 43-44
Dam: Två valssteg, ett varv medsols runt under kavaljers högra arm
Kavaljer: Två valssteg i dansriktningen (följer damen)

Takt 45-48
Dubbel handfattning i kors bakom ryggen med vänster i höger och vänster axel mot vänster axel
Fyra tresteg, två varv motsols runt

Takt 49-64
Upprepa takt 33-48

Tur C Takt 65-68
Korsfattning framför, vända i dansriktningen
Fyra tresteg i dansriktningen varefter paret vänder ett halvt varv, mot varandra (kavaljer medsols, dam motsols utan att släppa fattningen. Paret har nu ryggen i dansriktningen)

Takt 69-72
Fyra tresteg baklänges, i dansriktningen varefter paret vänder ett halvt varv, mot varandra (kavaljer motsols, dam medsols utan att släppa fattningen. Paret har nu åter ansiktet i dansriktningen)

Takt 73-74
Två tresteg, ett varv medsols runt (kavaljer framlänges, dam baklänges) varefter paret vänder som i takt 65-68

Takt 75-76
Två tresteg, ett varv medsols runt (kavaljer baklänges, dam framlänges) samt vändning mot varandra

Takt 77-78
Enkel handfattning med höger i höger
Dam: Två tresteg, två varv runt under kavaljers högra arm
Kavaljer: Två tresteg i dansriktningen (följer damen)

Takt 79-80
Kavaljer: Ett tresteg, ett varv motsols runt under dams högra arm + två stamp
Dam: Ett tresteg i dansriktningen (följer kavaljeren) + två stamp

Takt 81-88
Upprepa takt 1-8 (tur A)

Takt 89-104
Upprepa takt 33-48 (tur B)

Takt 105-120
Upprepa takt 65-80 (tur C)