SOMMARFLICKAN (Lämplig som seniordans)

 
Danstyp Vals
Ursprungsland Tyskland
Musik Vals i lagom tempo
Koreografi
Fattningar
Steg

Valssteg, korssteg

Utgångsställning Stor ring  parvis
    Alla börjar med höger fot  
Takt 1-4
Höger valssteg inåt, vänster valssteg utåt, kryssteg med höger fot framför vänster, mot dansriktningen kryssteg med vänster fot framför

Takt 5-8
Takt 1-4 upprepas

Takt 9-12
Med enkel handfattning vända i dansriktningen höger och vänster valssteg framåt, med höger valssteg bakåt, byt hand, och vänd på vänster valssteg  mot dansriktningen

Takt 13-16
Mot dansriktningen höger och vänster valssteg,  på nästa höger och vänster valssteg backar man utåt och bildar hel ring.

Dansen börjar om från början.

 

Nedtecknad på en dansstuga i Timsfors av Bojan o Eric

2006 08 13