SOUTJÄRVEN KATRILLI

 
Danstyp Kadrilj
Ursprungsland Finland (Soutjärvi - Karelen)
Musik
Koreografi
Fattningar Särskild fattning. (Kavaljer fattar om damens liv med höger hand, fattar dams vänstra med egen vänster, vänsterarmarna sträckta framåt, dam ledig hand i sidan), liksidig fattning, dubbel handfattning
Steg Fotombytessteg, kadriljomdansningssteg
Utgångsställning Sex par på två linjer
 
Allmänt:   I karelska danser (Ortodox-karelska), förekommer följande markanta drag:

Improvisation (ej i övriga Finland) - beroende på att dansare leder dansen, ej spelman eller musik.
Solopartier (ej i övriga Finland).
Kosacksteg:
Springsteg (eller halv-springsteg), i springsteg aldrig korsande steg.
Ledig hand hänger. Dock kan kavaljer korsa händerna över bröstet, dam kan nypa i kjolen.
Låg ringfattning.
Traditionellt förekommer långa dansräckor med soloinslag, eventuellt med byte av spelmän eller dansare under dansandet - kanske hel kväll.
Polska och polskasteg förekommer ej, inte heller polka eller vals.
 

 
Beskrivning Tur 1, Genomgång
1-4 Kavaljer korslagda armar, damerna nyper i kjolen.
Med fyra fotombytessteg dansar båda linjernas par över till motsatt sida, kavaljer med markeringar på sista betessteget.
1-4 Paren dansar omedelbart baklänges till plats, kavaljer med markeringar på sista bytessteget.
5-8, 5-8 Omdans på plats med kadriljomdansningssteg och liksidig fattning.
Tur 2 A, Kavaljers solotur
1-4 Med armarna i kors över bröstet, dansar kavaljer in till mitten med fyra bytessteg och fram till vänster om varandra, markeringar på sista bytessteget, fattar höger i höger och
1-2 dansar två kosacksteg (nigsittande + höger fram, nigsittande + vänster fram),
3-4 platsbyte med bibehållen fattning på två gångsteg och markeringar.
5-8 Kavaljer dansar hem till plats på fyra bytessteg (ej markeringar)
5-8 och dansar om med egen dam. Dam markerar med handklappningar tills kavaljeren är tillbaka på plats.
Tur 2 B, Damernas solotur
1-4 Damerna dansar in till mitten med fyra bytessteg och stannar framför varandra, fattar dubbel handfattning
1-2 och dansar två dalsteg (vänster, höger)
3-4 byter plats medsols med bibehållen fattning på fyra gångsteg
5-6, 7-8 Ånyo två dalsteg och platsbyte medsols
5-8 Fyra bytessteg baklänges till plats. Kavaljererna markerar med handklappningar
Tur 2 C, Kavaljers figuré
1-4 Damerna går ner till nigsittande. Kavaljererna fattar närmaste hand och dansar framför över till dams högra sida med fyra bytessteg och markeringar, byter handfattning och fattar ånyo närmaste hand,
1-4 dansar framför damen tillbaka till hennes vänstra sida och hjälper henne upp under sista bytesstegets markeringar
5-8, 5-8 Omdans
Tur 3 A, Kavaljersidans figuré
1-4 Med särskild fattning dansar kavaljersidans par fram till damsidan på fyra bytessteg. Kavaljer markerar.
1-4 Kavaljersidans par dansar runt ett varv avigt om med fyra bytessteg.
5-8 Paren dansar baklänges tillbaka till egen plats.
5-8 Alla par omdans.
Damsidans par har under figurén markerat med handklappningar.
Tur 3 B, Damsidans figuré
1-4, 1-4 Tur 3 A upprepas av damsidans par.
Tur 4, Ring och kedja
1-4 Med korslagda armar och dam nypande i kjolen, dansar kavaljersidans par fram till damsidan med fyra bytessteg. Kavaljer markerar
1-4 Samtliga ringfattning och bilda ring på fyra bytessteg.
5-8 Alla dansar i ring fyra bytessteg medsols,
5-8 och fyra bytessteg motsols.
1-4, 1-4 Kavaljer vänder åt vänster och dam åt höger och alla
5-8, 5-8 dansar höger hands kedja till egen plats och partner. Omgång medsols med dubbel handfattning och bytessteg till reprisens slut.
Tur 5, Valvbåge
1-4 Med enkel handfattning och framsträckta inre armar, dansar alla fram mot fronten med bytessteg, samtidigt som paren bildar kolonn mot fronten där första par på damsidan leder, följt av första par på kavaljersidan, andra par på damsidan etc.
1-4 När alla formerat kolonnen markerar första kavaljer och dansar med bibehållen fattning tillbaka genom valvbågen som bildats av övriga par, som följer varefter.
5-8 Igenom tunneln svänger paren upp och ansluter längst bak i kolonnen.
5-8 När första par ånyo är först, drar de upp till kolonnen i valsbana där paren dansar ut.
1-4, 5-8 ... Erforderlig musik lägges till.
Inskriven som jag fått den mig tillsänd / TB

2008 02 27