SPANSK CIRKEL

Danstyp Vals
Ursprungsland USA
Musik
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, valsfattning, höger- och vänsterhandskors
Steg Valssteg
Utgångsställning Två par vända mot varandra. Det ena paret vänd i dansriktningen, det andra paret vänd mot dansriktningen, enkel handfattning

 

Tur 1 Takt 1-2
Paren dansar ett valssteg mot varandra, ett valssteg från varandra (På första valssteget svänges armarna framåt-uppåt, på andra valssteget föres armarna nedåt)

Takt 3-4
Ett valssteg mot varandra. Kavaljer släpper dam och damerna dansar förbi varandra till höger och fattar med vänster hand vis a vis kavaljers högra hand och svänger med ett valssteg ett varv motsols under kavaljers upplyftade högra arm

Takt 5-16
Upprepa takt 1-4 tre (3) gånger
(OBS, att efter varje dambyte skall ringen ha förflyttat sig ett kvarts varv medsols, så att paren vid sista dambytet är tillbaka på utgångsplats)

 

Tur 2 Takt 17-20
Paren bildar högerhandskors och dansar fyra valssteg medsols

Takt 21-24
Alla gör en helomvändning motsols och bildar vänsterhandskors och dansar fyra valssteg motsols (tillbaka)

Takt 25-32
Valsfattning, paren dansar åtta valssteg runt om varandra medsols. När valsen slutat skall paren ha bytt plats men stå vända med ryggarna mot varandra.

Dansen börjar om mot ett nytt par