SPINNROCKEN eller EIDERETAS

Danstyp
Ursprungsland Estland
Musik
Koreografi
Fattningar Valsfattning, armkrok
Steg Särskilda mazurkasteg (se utförande nedan), valssteg, springsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, vända i dansriktningen, valsfattning (obegränsat antal par)


  Första turen
Mazurkaturen (Musik 1-8, 1-8)
A 1   Takt 1-2
Paren rör sig framåt i ringens rörelseriktning (motsols) med två för dansen speciella mazurkasteg

Stegets utförande:
Med ett litet hopp sätter kavaljeren vänster och damen höger fotblad i golvet på första taktdelen samtidigt som kroppen lutas något framåt och det inre benet förs bakåt med sträckt vrist.
På andra taktdelen sätter man inre foten intill den yttre samtidigt som yttre benet förs framåt med sträckt vrist.
På tredje taktdelen böjs yttre benets knä samtidigt med ett hopp på inre fotbladet.

 

 
2   Takt 3-4
Paret dansar två valssteg ett varv runt medsols samtidigt som det följer stora ringens rörelse motsols
 
 
B   Takt 5-8
A 1 och 2 upprepas
 
 
    Andra turen
Figuréturen (Musik 9-16, 9-16)
Utgångsställning: Kavaljer och dam vänder sig mot varandra, damerna i en yttre ring, kavaljererna i en inre med ryggen mot ringens mitt. Samtliga med ledig hand i sidan med händerna knutna om tummen.
 
A 1   Takt 9-12
Kavaljer och dam dansar fyra valssteg baklänges från varandra med någon vridning åt det håll stegen tas. Båda börjar med vänster fot.
 
 
 2   Takt 13
På första taktdelen görs en appell (= istamp med foten) med vänster fot. På andra och tredje taktdelen dansar paret mot varandra med två springsteg (höger, vänster).
 
 
 3   Takt 14-16
Paret fattar höger armkrok och fortsätter springstegen ett och ett halvt varv medsols runt på plats, släpper fattningen och sätter ledig hand i sidan med handen knuten såsom tidigare. Kavaljeren slutar alltså turen i den yttre ringen och damen i den inre, vända mot varandra.
 
 
 4   Takt 17-21
Takt 9-13 upprepas (A 1 och 2)
 
 
B   Takt 22-24
Lika med A 3 (takt 14-16) men med vänster armkrok och springsteg ett och ett halvt varv motsols så att paret återkommer till utgångsställningen.

Dansen upprepas efter behag.