SPRÄTTMAZURKA FRÅN ÅLAND eller
SPRÄTTMAZURKA - FINSTRÖM

Danstyp Mazurka
Ursprungsland
Musik Mazurka
Koreografi
Fattningar Dubbel midjefattning, enkel handfattning (höger i höger)
Steg Frykdalssteg, mazurkasteg, springsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattning med höger i högerTur 1 Takt 1-4
Tre frykdalssteg i dansriktningen (kavaljer vänster, dam höger)
Kavaljer och dam byter plats på tre springsteg (kavaljer för sin dam över till sin vänstra sida)

Takt 5-8
Bibehållen fattning, tre frykdalssteg i dansriktningen (kavaljer höger, dam vänster)
Kavaljer och dam byter plats (tillbaka) på ett tresteg (kavaljer för sin dam över till sin högra sida)

Tur 2 Takt 9-12
Dubbel midjefattning, omdansning medsols, fyra mazurkasteg

Takt 13-16
Dubbel midjefattning, omdansning motsols, fyra mazurkasteg


Dansen börjar om


Upptecknad av Viking Sundberg 1976 efter Elsa Eriksson, f. 1904. Dansades omkring 1920.