STÄRKAN

Danstyp Polka
Ursprungsland Sverige
Musik Polka (t.ex. Polka efter Hallonlöv i Snöstorp, Göinge Dragspelsgille, Hässleholm)
Koreografi Inga-Britt och Sven Nilsson, SchottiSJiggarna, Hässleholm
Fattningar Polkafattning, enkel handfattning, ringfattning
Steg Polkasteg, fotombytessteg, gångsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, polkafattning

 
Tur 1

Takt 1-4
Fyra polkasteg medsols, i dansriktningen

Takt 5-8
Fyra polkasteg motsols, mot dansriktningen
 

Tur 2   Takt 9-12
Ingen fattning (ledig hand i sidan), "parisersnurr" fram och åter (gångsteg)

Takt 13-16
Polkafattning, fyra polkasteg i dansriktningen
 
 
Tur 3   Takt 17-20
Ringfattning (sammanhållen ring), två fotombytessteg mot ringens mitt
Två fotombytessteg tillbaka (ringen backar)

Takt 21-24
Polkafattning, fyra polkasteg medsols, i dansriktningen
 
 
Tur 4   Takt 25
Ingen fattning, ett fotombytessteg från varandra

Takt 26

Tre klapp i egna händer

Takt 27

Ett fotombytessteg mot varandra

Takt 28

Tre klapp i egna händer

Takt 29-30

Enkel handfattning, två fotombytessteg i dansriktningen

Takt 31-32

Ingen fattning,
Dam: "Parisersnurr" framåt till framförvarande kavaljer (gångsteg)
Kavaljer: "Parisersnurr" bakåt till bakomvarande dam (gångsteg)