STEPP (One-stepp)

Danstyp Foxtrot
Ursprungsland
Musik Foxtrot
Koreografi
Fattningar Valsfattning
Steg Gångsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, valsfattning. Kavaljer vänd med ansiktet i dansriktningen, dam med ansiktet mot dansriktningen.


Dansen utföres genom att i takt med musiken, dansa två "mjuka" gångsteg (lätt böjda knän) i varje takt. Vändning såväl medsols som motsols, sker på nedan beskrivna steg och vändning sker när så erfordras.

Beskrivningen gäller kavaljerens steg, damen börjar med motsatt fot.Takt      Taktdel
   1	1-2	Vänster fot fram.
	3-4	Höger fot fram.
   2	1-2	Vänster fot fram.
	3-4	Höger fot fram.
   3	1-2	O s v.