STERNPOLKA eller TJECKISK POLKA

Danstyp Polka
Ursprungsland
Musik Sternpolka
Koreografi
Fattningar Mazurkafattning, enkel midjefattning
Steg Polkasteg, gångsteg.
Utgångsställning Parvis i öppen ring. Mazurkafattning, kavaljer med vänster sida och dam med höger sida i dansriktningenTur 1 Takt 1-16
Sexton polkasteg medsols

Tur 2 Takt 17-32
Enkel midjefattning, kavaljer lägger sin vänstra hand på framförvarande kavaljers axel,
trettiotvå (32) gångsteg i ringens rörelseriktning.. Paren trallar under promenaden.

Tur 3 Takt 33-48
Kavaljeren tackar sin dam och vänder motsols mot ringens mitt, niger och utför samtidigt en klapp mot knäna, en klapp i egna händer i brösthöjd, för ut händerna i sidled mot sidokavaljerernas händer, en klapp ovanför huvudet.

Denna serie av klappningar utföres totalt åtta gånger.

Samtidigt som kavaljeren utför klappningarna, dansar damerna sexton polkasteg (med början på höger fot) i dansriktningen, ytter om kavaljererna.

Därefter vänd upp mot varandra, (kavaljer medsols, dam motsols). Kavaljer bjuder upp dam som står mitt framför .

Dansen upprepas.

Dam och kavaljer som "blir över" i tur 3, samlas i mitten och bjuder upp där.