STIGSCHOTTIS FRÅN HEDE

Danstyp Schottis
Ursprungsland Sverige
Musik Schottis
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning med kavaljerens högra hand ovanifrån om damens vänstra hand, polskefattning
Steg Hoppschottissteg, hoppsteg, stigvalssteg, bakmessteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring med enkel handfattning

 
Takt 1-4
Enkel handfattning, dansas två schottissteg framåt i dansriktningen. Omdansning två varv medurs med hoppsteg.
 
Takt 5-8
Upprepa takt 1-4. Stanna omdansen med damens rygg i dansriktningen. Kavaljeren byter fot och ställer sig något till vänster om damen så att han kan dansas stigvalssteg i nästa tur.
 
Takt 9-12
Kavaljeren backar damen fyra stigvalssteg. Omdans två varv medurs med stigvals steg på 1 och 2.
 
Takt 13-16
Fortsatt omdans fyra varv medurs med stigvalssteg.
 
Takt 17-20
Kavaljeren backar damen tre stigvalssteg. Omdans ett halvt varv (vändning) medurs. Damen backar kavaljeren tre stigvalssteg. Omdans ett halvt varv (vändning) medurs.
 
Takt 21-24
Fortsatt omdans fyra varv medurs med stigvalssteg.
 
Takt 25-28
Kavaljeren backar damen fyra stigvalssteg, samtidigt som han byter till höger sida. En taktdelsfördröjning medan kavaljeren och damen byter fot, därefter omdans moturs med bakmessteg. Kavaljeren gör markering på första steget.
 
Takt 29-32
Fortsatt omdans fyra varv moturs med bakmessteg.
 
Dansen upprepas 
 
"Stigschottis från Hede" var diplomdans vid polskemärkesuppdansningen 1992