STIGVALS

Danstyp Vals
Ursprungsland
Musik
Koreografi
Fattningar Särskilt beskrivna nedan
Steg Särskilt beskrivna nedan
Utgångsställning Parvis i öppen ringKavaljer lägger höger hand om damens midja samt placerar vänster hand på damens högra överarm.
Dam lägger båda sina händer på kavaljers överarmar.
Stora ringen rör sig motsols, paren rör sig medsols. Samma steg för dam och kavaljer, dock att stegen är förskjutna en takt mellan de dansande.

På första taktdelen sättes höger fot ett steg fram samt föres vänster fot framåt för att på tredje taktdelen isättas.
På tredje taktdelen göres en liten vridning medsols på vänster fot.
På fjärde taktdelen isättes höger tå bakom vänster häl (rät vinkel).
På femte taktdelen böjes knäna något samt isättes hela högra foten.
På sjätte taktdelen lyftes vänster fot samt göres en liten vridning medsols på höger fotsula samt isättes vänster fot igen.
På dessa två takter skall man hinna ett varv. Dam börjar steget på andra takten.

Se även Bakmes