STJÄRNSCHOTTIS

 

Danstyp Schottis
Ursprungsland Sverige
Musik Schottis (Jeanettes schottis med Grästorpsortens Durspelare)
Koreografi Inger Pettersson och Janne Nygren, Råtödansarna
Fattningar Kedja, sluten fattning (snoafattning), höger i höger handfattning, enkel handfattning
Steg Schottissteg (fotombytessteg), klack- och tåsteg, snoasteg, gångsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, alla vända utåt, ingen fattningUppspel Paret vänder upp mot varandra, kavaljererna "bjuder upp" sin dam med en bugning och damerna "tackar" genom att niga
(Vänd upp så att paret, utan att hålla i varandra, står så att kavaljererna har ansiktet i dansriktningen och damerna har ryggen i dansriktningen)

 

Kedja Alla börjar med vänster fot
Höger i högerhandskedja, fyra schottissteg fram till femte damen/kavaljeren (räkna ett på egen) kavaljererna i dansriktningen och damerna mot dansriktningen
Klack och tå + ett schottissteg i sidled, kavaljererna inåt och damerna utåt
Klack och tå + ett schottissteg i sidled, kavaljererna utåt och damerna inåt

Sluten fattning, omdansning medsols, åtta snoasteg (fyra varv) sluta så att kavaljererna har ansiktet i dansriktningen och damerna har ryggen i dansriktningen

 

Klack-och-tå Alla börjar med vänster fot
Klack och tå + ett schottissteg i sidled, kavaljererna inåt och damerna utåt
Klack och tå + ett schottissteg i sidled, kavaljererna utåt och damerna inåt och sluta så att kavaljererna står i innerring med ryggen inåt och håller i varandras händer samt damerna i ytterring med ryggen utåt
Kavaljer: Klack och tå + ett schottissteg i sidled, i dansriktningen
Klack och tå + ett schottissteg i sidled, mot dansriktningen, samtidigt som
Dam: Två snurrar i dansriktningen ("parisersvängar") på fyra schottissteg fram till kavaljer nummer fyra (räkna ett på egen)

Sluten fattning, omdansning medsols, åtta snoasteg (fyra varv). Direkt efter omdansningen, räck varandra högerhänderna

 

Liten stjärna Kavaljererna börjar med vänster fot, damerna börjar med höger fot
Byt plats på två schottissteg medsols (så damen kommer i innerring och kavaljeren i ytterring)
Damerna bildar en liten stjärna i en innerring och dansar två schottissteg framåt i dansriktningen till nummer tre (räkna ett på egen) samtidigt som kavaljererna dansar sina schottissteg på stället
Räck varandra högerhänderna igen och byt tillbaka till plats på två schottissteg medsols

Sluten fattning, omdansning medsols, två snoasteg (ett varv) + tre steg (ett och ett halvt varv) medsols runt (som i "Kallhäll") och sluta så att damerna är i innerring

 

Stor stjärna Kavaljererna börjar med höger fot, damerna börjar med vänster fot
Alla är vända i dansriktningen, med damerna i innerring som bildar en stor stjärna med vänsterhänderna och kavaljererna tar "omvänd" enkel handfattning (kavaljers vänster hand, damens höger hand) med damerna OBS med sträckta armar fyra schottissteg framåt i dansriktningen, släpp fattningen och gör en cirkel på fyra schottissteg (dam motsols, kavaljer medsols) och sluta så att alla står vända mot dansriktningen, damerna fortfarande i innerring bildar en ny stor stjärna med högerhänderna och kavaljererna tar enkel handfattning, med sträckta armar, med damerna, fyra schottissteg framåt, mot dansriktningen, släpp fattningen samt gör en cirkel på fyra schottissteg (dam medsols, kavaljer motsols) och sluta så att paret står mitt emot varandra, damerna med ryggen inåt och kavaljererna med ryggen utåt

Damen börjar med vänster fot, kavaljeren börjar med höger fot
Sluten fattning, omdansning medsols, åtta snoasteg (fyra varv), och sluta så att paret står på "fel" plats d.v.s. dam i innerring och kavaljer i ytterring vända mot varandra

 

Ovalen Kavaljeren börjar med höger fot, damen börjar med vänster fot
Kavaljererna:
Ett schottissteg inåt bakom damen
Två schottissteg framåt i dansriktningen (d.v.s. i innerring) till dam nummer tre (räkna ett på egen)
Ett schottissteg utåt framför damen
Två schottissteg mot dansriktningen (d.v.s. i ytterring) tillbaka till egen
Ett schottissteg inåt bakom damen
Damerna: Ett schottissteg utåt framför kavaljeren
Två schottissteg mot dansriktningen (d.v.s. i ytterring) till kavaljer nummer tre (räkna ett på egen)
Ett schottissteg inåt bakom kavaljeren
Två schottissteg i dansriktningen (d.v.s. i innerring) till egen
Ett schottissteg utåt framför kavaljeren

Sluten fattning, omdansning medsols, sex snoasteg (tre varv) +
Kavaljer: Två gångsteg i dansriktningen
Dam: Två gångsteg ett varv runt medsols under kavaljers vänster arm
Sluta så att båda två står vända utåt