STOBYSTUSSEN

Danstyp Mazurka
Ursprungsland Sverige
Musik Stobystussen av Leif Linderoth
Koreografi Inger Nilsson och Eric Pilemyr
Fattningar Korsfattning framför, enkel midjefattning, mazurkafattning
Steg Frykdalssteg, mazurkasteg, tresteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, korsfattning framförTur 1 Takt 1-4
Tre frykdalssteg i dansriktningen, ett tresteg där paret vänder ett halvt varv mot varandra, med bibehållen korsfattning

Takt 5-8
Tre frykdalssteg mot dansriktningen, ett tresteg där paret vänder ett kvarts varv mot varandra (skall stå ansikte mot ansikte)

Tur 2 Takt 9-12
Mazurkafattning omdansning medsols, fyra mazurkasteg

Takt 13-16
Mazurkafattning, omdansning motsols, fyra mazurkasteg

Tur 3 Takt 17-20
Ingen fattning, händerna i sidan, ett mazurkasteg i sidled i dansriktningen + tre klapp i händerna, mot varandra
Ett mazurkasteg i sidled mot dansriktningen + tre klapp i händerna mot varandra

Takt 21-24
Ett tresteg ett varv runt var för sig (kavaljer motsols, dam medsols), tre klapp i händerna, mot varandra
Ett tresteg ett varv runt var för sig (kavaljer medsols, dam motsols), tre klapp i händerna, mot varandra

Tur 4 Takt 25-32
Upprepa takt 9-16 (Tur 2)

Tur 5 Takt 33-36
Ingen fattning, händerna i sidan, två frykdalssteg, två varv runt var för sig (kavaljer motsols, dam medsols)
Enkel midjefattning, två frykdalssteg i dansriktningen

Takt 37-40
Upprepa takt 33-36

Tur 6 Takt 41-48
Upprepa takt 9-16 (Tur 2)