STOCKROSEN

Danstyp Vals
Ursprungsland
Musik Vals
Koreografi
Fattningar Höger och vänster tumgrepp, ringfattning, kedja
Steg Valssteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, dam med rygg i dansriktningen, höger tumgreppTur 1 Takt 1-8
Fyra valssteg runt medsols
Vänster tumgrepp, fyra valssteg runt motsols

Tur 2 Takt 9-16
Ringfattning, två valssteg mot ringens mitt, två valssteg tillbaka ut
Upprepas en gång

Takt 17-24
Behåll ringfattningen, fyra valssteg mot dansriktningen, fyra valssteg i dansriktningen

Takt 25-32
Kedja, börja med höger i höger, kavaljer i dansriktningen, dam mot dansriktningen till nummer sju.
Avsluta med komplimang

Dansen börjar om

Parkdansen 1991