SUNNANÖVALS

Danstyp Vals
Ursprungsland Sverige
Musik Dansen på Sunnanö av Evert Taube
Koreografi Stig Ingelsgård
Fattningar Enkel handfattning, valsfattning, ringfattning
Steg Valssteg, sidsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring vända i dansriktningen, enkel handfattning

 

Takt 1-4
Fyra tyrolervalssteg i dansriktningen

Takt 5-8
Valsfattning, omdansning medsols, fyra valssteg

Takt 9-16
Upprepa takt 1-8

Takt 17-18
Enkel handfattning med främre händerna
Dam: Två valssteg ett varv medsols runt under kavaljers arm
Kavaljer: Två valssteg i dansriktningen (följer damen)

Takt 19-20
Valsfattning, två sidsteg i dansriktningen

Takt 21-24
Valsfattning, omdansning medsols, fyra valssteg

Takt 25-26
Enkel handfattning med främre händerna
Kavaljer: Två valssteg ett varv motsols runt under damens arm
Dam: Två valssteg i dansriktningen (följer kavaljeren)

Takt 27-28
Valsfattning, två sidsteg i dansriktningen

Takt 29-32
Valsfattning, omdansning medsols, fyra valssteg

Takt 33-36
Ringfattning (alla tar i stor ring till familjevals)
Tyrolervals mot grannen - egen - grannen - egen

Takt 37-40
Valsfattning, omdansning medsols med grannen, fyra valssteg

Dansen börjar om med den nya partnern