SVÄNGOM PÅ LINGONSTIGEN

 
Danstyp Vals
Ursprungsland Sverige
Musik Lämplig vals
Koreografi Inga-Britt och Sven Nilsson, SchottiSJiggarna, Hässleholm
Fattningar Valsfattning, enkel handfattning, dubbel handfattning
Steg Valssteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, valsfattning
       
Tur 1 Takt 1-4
Valsfattning, fyra valssteg runt medsols

Takt 5-7
Bibehållen fattning, tre valssteg sida till sida (dam backar)

Takt 8
På ett valssteg vänder dam upp i dansriktningen och paret byter till enkel handfattning
 

Tur 2 Takt 9-12
Ett valssteg något från varandra
Tre valssteg runt var för sig (kavaljer medsols, dam motsols)

Takt 13-16
Upprepa takt 1-4, lös upp fattningen på fjärde och stå mittemot varandra
 

Tur 3 Takt 17
Snedda förbi varandra höger axel mot höger axel, vrid så att kavaljer har front och dam rygg i dansriktningen

Takt 18
Tag ett valssteg bakåt var för sig och tag dubbel handfattning, kavaljer är i ytterring

Takt 19-20
Två valssteg i dansriktningen (dam backar)

Takt 21-22
Kavaljer runt under egen höger och dams vänster arm,
Dam följer vändande efter på två valssteg

Takt 23-24
Två valssteg i dansriktningen, (kavaljer backar, dam följer efter)
På sista steget vänder kavaljer upp till front i dansriktningen
 

Tur 4 Takt 25-25
Två valssteg runt var för sig (kavaljer motsols, dam medsols)
Ledig hand i sidan

Takt 27-28
Ett valssteg i sidled i dansriktningen, kavaljer ledig hand i sidan
Ett valssteg i sidled mot dansriktningen, dam nyper i kjolen

Takt 29-32
Upprepa takt 25-28
 

Dansen börjar om