SVARTÅSTEPPEN

Danstyp Snoa
Ursprungsland Sverige
Musik
Koreografi Martin (Tölö) 1995 04 06
Fattningar Enkel handfattn, dubbel handfattn, öppen valsfattn, polkafattn, snoafattn.
Steg Gångsteg, fotombytessteg, sidsteg, polkasteg, gungsteg,snoasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattningTakt 1-4
Enkel handfattning, två gångsteg fram, vänd mot varandra, ett fotombyte i sidled och dubbel handfattning, vrid ett kvarts varv
(= ryggen i dansriktningen), ett fotombytessteg bak i dansriktningen, vrid upp igen mot varandra och tag ytterligare ett fotombyte i sidled med dubbel handfattning.

Takt 5-8
Fortfarande vända mot varandra med början på innerfot, tages ett steg i kryss framför ytterfot, ytterfot åt sidan, innerfot bakom + ytterfot åt sidan.
Med öppen valsfattning vända framåt, med början på innerfot, tages ett polkasteg fram, avsluta med ett gungsteg fram (=gunga fram på ytterfot och tillbaka på innerfot) avsluta med tyngdpunkten på innerfot.

Takt 9-12
På fyra steg går paren ett varv från varandra, kavaljer till vänster, dam till höger, med sluten fattning dansas två polka runt medsols.

Takt 13-16
Avsluta med åtta snoa runt medsols