SVÄRTINGESCHOTTIS
eller Schottis från Svärtinge

Danstyp Schottis
Ursprungsland
Musik
Koreografi
Fattningar Enkel midjefattning, snoafattning
Steg Schottissteg, snoasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel midjefattningTur 1 Takt 1-8
Två schottissteg framåt och fyra snoasteg runt (vanlig schottis).

Upprepa en gång.

Tur 2 Takt 9-16
Dam med ryggen i dansriktningen dansas två schottissteg (Kavaljer går framåt, dam bakåt i dansriktningen).
Fyra snoasteg runt (jämför med tur 2 i Schottis från Idre).

Upprepa en gång.

Tur 3 Takt 17-24
På ett snabbt schottissteg dansar kavaljer och dam var för sig runt på stället ett varv (kavaljer motsols, dam medsols).
Ett schottissteg tillsammans i dansriktningen.
Fyra snoasteg runt.

Upprepa en gång.

Tur 4 Takt 25-32
På ett snabbt schottissteg vänder kavaljer och dam sig ett halvt varv från varandra. Respektive ytterfötter isättes med tårna bakåt mot dansriktningen.
Första schottissteget utföres "bakåt" i dansriktningen.
På nästa schottissteg vänder sig paret snabbt tillbaka i dansriktningen.
Fyra snoasteg runt.

Upprepa en gång.


FÖR DEN SOM VILL OCH KAN
Tur 5 Takt 33-40
Dansa åtta snabba stigvalssteg i schottistakt.
O.B.S. att kavaljer måste göra ett snabbt "omtramp" för att kunna börja stigvalsstegen med rätt fot.