SVÄV

Danstyp
Ursprungsland
Musik Snoa eller polka
Koreografi
Fattningar Enkel midjefattning med ledig hand i sidan, hambofattning där damen är placerad något till vänster om kavaljeren
Steg Gångsteg, omdansningssteg beskrivna nedan
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel midjefattningTakter
Taktdelar
Kavaljerens steg
Damens steg
1 2 3 4 5 6 o.s.v.
1  /  2 1  /  2 1  /  2 1  /  2 1  /  2 1  /  2 o.s.v.
V  /  H V  /  H V  / *H VH /  V *H / VH V  / *H o.s.v.
H  /  V H  /  V H  /  V HV / H V  / HV H  /  V o.s.v.
Promenaden Omdansningen motsols (avigt)

 

Paret dansar några gångsteg i dansriktningen varefter kavaljeren för damen till sin vänstra sida, fattar hambofattning och omdansar motsols (avigt), i dansriktningen.
Högersteget för kavaljeren, som är utmärkt med *, är längre än de andra stegen och utföres nästan som ett springsteg. Damen utför en liten nigning vid *-markeringen.

Omdansningen fortgår hela tiden motsols (avigt), tills musiken slutar. Om paren blir trötta kan de övergå till "slät sväv". Det var en viltur som förekom i dansen. Då lugnades danstempot ned bl.a. genom att "springsteget" (*) utfördes som ett gångsteg.

En speciell egenhet är att både kavaljer och dam dansar det lilla dubbelsteget samtidigt. (Jämför även den danska beskrivningen av Polonaisetrinet). I regel brukar det vara en taktdels förskjutning.

Upptecknad: Av Börje Wallin, 1969

Meddelare: Erik och Inga Nilsson, Malmö (Distriktsordföranden i Svenska Ungdomsringens Skåne-Distrikt).

Sväv har dansats i Sjöbo Folkets Park enligt uppgift av Sven (1881) och Johanna Lindh (1876) - Erik N:s mors syster -. De flyttade från Sjöbo till Malmö 1910.
Enligt Ivan (      ) och Amy Sjögren (       ), som lärt Sväv av fru Sjögrens mor, dansades dansen även i Vellinge. Detta bör ha varit på 1800-talet. På 1930-talet dansades den inom Sällskapet Gammaldansens Vänner i Malmö.

Vad jag vet, så dansas Sväv fortfarande (1999) ganska flitigt på många håll i Södra Götaland. / Tom Backman