SVENSKA UNGDOMSRINGENS JUBILEUMSVALS 1990

Danstyp Vals
Ursprungsland Sverige
Musik
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, dubbel handfattning,
Steg Dalsteg, valssteg, sidsteg (särskilt beskrivna)
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattningTur 1 A Takt 1-2
Dam tar höger och kavaljer vänster dalsteg + båda ett valssteg i dansriktningen.

Tur 1 B Takt 3-4
Upprepa tur 1 A.

Tur 2 A Takt 5-6
Kavaljeren placerad med ryggen inåt ringen, dubbel handfattning.
Sidsteg i dansriktningen, sidan (1) bakom (3) sidan (1) + ett dalsteg (2-3). (Damen börjar sidsteget med höger fot och kavaljer med vänster).
O.B.S. Dröjsmål ("sug") före bakomsteget på taktdel 3.

Tur 2 B Takt 7-8
Upprepa tur 2 A men mot dansriktningen, sidan (1) bakom (3) sidan (1) + ett dalsteg (2-3). (Damen börjar nu med vänster fot och kavaljer med höger).

Tur 3 A Takt 9-12
Kavaljer med ryggen inåt ringen, dubbel handfattning.
Ett valssteg mot varandra + ett från varandra.
Kavaljer vänster hand i damens höger, sidbyte med damsnurr under kavaljers arm på två valssteg.

Tur 3 B Takt 13-16
Ett valssteg mot varandra + ett från varandra.
Kavaljers höger hand i damens vänstra. Damen dansar under kavaljers högra arm fram till nästa kavaljer på två valssteg, medan kavaljer svänger upp i dansriktningen och tar emot nästa dam.

Dansen från början med ny partner.